Dr. Melissa Vereecken

Oogarts - Oogchirurg

Dokter Melissa Vereecken is oogarts met bijzondere bekwaamheid in cataract-, traanweg- en oculoplastische chirurgie.

Zij behaalde haar diploma geneeskunde aan de Universiteit Gent in 2014 en specialiseerde zich verder in de Oogheelkunde aan UZ Gent, in Sint-Jan ziekenhuis te Brugge en Sint-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem.

Nadien volgde zij een fellowship in het Maxima Medisch Ziekenhuis in Eindhoven, waar zij zich toelegde op cataractchirurgie.

Vervolgens specialiseerde ze zich verder tot ooglid- en traanwegchirurge in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Tot slot heeft ze een bijzondere interesse in pediatrische oogheelkunde waarvoor zij verder opgeleid wordt in UZ Gent.

Sinds 2018 is ze staflid van de dienst oogheelkunde in Jan Palfijnziekenhuis Gent. Sinds 2019 is zij aangesloten bij het Eyecenter Eeklo. Sinds 2020 werkt ze ook op de dienst oogheelkunde UZ Gent.

Zij is lid van Belgian Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, European Society of Cataract & Refractive Surgery en Academia Ophthalmologica Belgica.

In 2016 ging zij mee op humanitaire missie met See & Smile naar Ethiopië.

Behandelingen

U kan bij dokter Melissa Vereecken terecht met alle oogproblemen. Eerst zal de oogarts u grondig onderzoeken om een correcte diagnose te kunnen stellen. Nadien zal zij met u de verdere behandeling bespreken:

  • Een aangepaste bril of contactlenzen om uw zicht te verbeteren.
  • Een medicamenteuze therapie met oogdruppels of intra-vitreale injecties in het oog.
  • Een operatie. Dokter Melissa Vereecken heeft zich verder gespecialiseerd in cataract-, ooglid- en traanwegchirurgie. Voor andere operaties zal zij u naar collega’s doorverwijzen.