Ptosis

Algemeen hangende oogleden

Het bovenooglid wordt geopend door een spier, nl. de levatorspier. Indien deze spier niet goed functioneert of indien de aanhechting los komt zal de positie van de  ooglidrand te laag zijn. Hierdoor ontstaat een beperking van het zicht. U zal last krijgen van een dichtvallend oog, voornamelijk naar de avond toe. Er zijn verschillende oorzaken van een hangend ooglid.

Diagnose hangende oogleden

De diagnose van ptosis wordt door de oogarts klinisch gesteld. De positie van de ooglidrand en de functie van de levatorspier worden gemeten.  De mogelijke oorzaak (involutioneel, myogeen, neurogeen, mechanisch) wordt onderzocht.

De positie van de ooglidrand en de hoeveelheid huid-en/of vet teveel, inclusief de stand van de oogleden en de wenkbrauw worden bekeken. Uw wensen en verwachtingen worden besproken. Er wordt met u overlegd wat er mogelijk is en welke techniek de voorkeur geniet. Er wordt gestreefd naar een situatie waarin u niet meer tegen het ooglid aankijkt en waarbij u het ooglid nog zo goed mogelijk kan sluiten.  

Vooronderzoeken hangende oogleden

Indien het hangend ooglid zodanig uitgesproken is, worden er bijkomende onderzoeken gedaan om te controleren of u voldoet aan de criteria voor terugbetaling. Er worden altijd preoperatieve klinische foto’s genomen.  Om na te gaan of een ooglidoperatie veilig kan worden uitgevoerd, wordt u vooraf onderzocht op droge ogen. Wanneer inderdaad blijkt dat u droge ogen heeft, bestaat de kans dat u na de operatie last krijgt van irritatie en zandgevoel. Soms adviseren we om de ingreep niet te laten doorgaan.

Preoperatief is het belangrijk om uw thuismedicatie door te geven en de preoperatieve vragenlijst in te vullen. Geef altijd aan of u ergens allergisch voor bent. Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, zal deze in overleg met de huisarts gestopt of overbrugd worden.

Behandeling hangende oogleden

Een hangend ooglid kan operatief verholpen worden door de spier in het ooglid opnieuw vast te hechten en indien nodig in te korten.

Deze operatie vindt plaats onder lokale verdoving in dagkliniek. Wij raden u aan om thuis voor de operatie 1 gram paracetamol in te nemen. Hierdoor voelt u mogelijk minder van de verdovingsprikjes. U kunt vooraf gewoon eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn

Er zijn 3 mogelijke technieken om u te opereren: een uitwendige techniek, een inwendige techniek en een techniek met een silicone draad. 

Correctie met de uitwendige techniek

Bij de uitwendige techniek wordt er een snede gemaakt aan de buitenkant van het ooglid, mooi in de ooglidplooi. Nadat de huid geopend is, wordt de aanhechting van de pees van de levatorspier opgezocht en losgemaakt van de bindweefselplaat in het bovenooglid. Tijdens de operatie merkt u dat er licht door het ooglid heen schijnt. Met een hechting wordt de pees van de levatorspier vastgehecht aan de bindweefselplaat. De oogarts zal u tussentijds vragen uw oog te openen, zodat zij de hoogte van het ooglid kan beoordelen. De wonde wordt gesloten met een doorlopende hechting, die na 7-10 dagen verwijderd moet worden.

Correctie met de inwendige techniek

Bij de inwendige techniek wordt een snede gemaakt aan de binnenzijde van het ooglid. De voordelen hiervan zijn dat er geen uitwendig zichtbaar litteken is en dat de operatietijd korter is. De behandeling is echter minder geschikt bij een fors hangend ooglid of een fors huidteveel. Nadat het ooglid is verdoofd worden aan de binnenzijde klemmetjes geplaatst. Er wordt een doorlopende hechting geplaatst en de spier wordt ingekort. De hechting wordt door de huid naar buiten gevoerd en op 2 plaatsen gefixeerd met steristrips. Deze operatietechniek kan bij angstige patiënten onder algemene verdoving worden uitgevoerd.  Het huidteveel wordt bij deze techniek niet mee weggenomen.

Correctie met de silicone sling

Wanneer het bovenooglid erg slecht beweegt, bv bij kleine kinderen of bij bepaalde spieraandoeningen, wordt de techniek van frontalissuspensie toegepast. Bij die operatie worden er 2 sneetjes gemaakt in het bovenooglid en 3 sneetjes in het voorhoofd. Via deze sneetjes wordt een silicone bandje ingebracht dat zorgt voor een verbinding tussen het voorhoofd en het bovenooglid. Een frontalis suspensie kan ongedaan gemaakt worden door het bandje door te knippen. Ook kan het herhaald worden met een nieuw bandje, waarbij het oude bandje (indien nodig) verwijderd wordt. Het nadeel is dat deze bandjes soms door de onderhuidse weefsels snijden. Soms is een heringreep nodig na maanden of jaren. Het huidteveel wordt bij deze techniek niet mee weggenomen.

Na de operatie

Na de operatie mag u naar huis. U zal oogzalf of oogdruppels mee krijgen. U krijgt geen oogverband op de ogen, maar de oogleden kunnen wat gezwollen zijn, waardoor het toch veiliger is om u door een begeleider naar huis te laten brengen. Indien u pijn ervaart na de ingreep mag u steeds Paracetamol nemen. Omwille van de lokale zwelling kan het zijn dat het ooglid de eerste nachten niet volledig sluit. Dit kan leiden tot droogte en een wazig zicht. Goed bevochtigen met oogzalf en oogdruppels is aangewezen. De eerste week mag u geen zware inspanning doen.  Bij de externe benadering komt er een heel fijn litteken, mooi in de natuurlijke plooi van de oogleden. Na volledige genezing is het litteken daar normaal gezien zo goed als onzichtbaar. Absolute symmetrie is nooit te garanderen.

Eindcontrole hangende oogleden

Bij een ptosis correctie worden de draadjes na 7-10 dagen verwijderd. Na 2-3 maand wordt het resultaat beoordeeld.

 

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de folder ‘Ptosis’ – klik hier –  van het Jan Palfijnziekenhuis Gent.